Mental retardation

Mental retardation (5)

Sunday, 30 December 2012 15:25

Διαχείριση

Written by

Όπως φαίνεται από τους περισσότερους ορισμούς η Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.) είναι πιο ακριβές να θεωρηθεί μια αναπηρία παρά μια ασθένεια. Η Ν.Υ. μπορεί να διακριθεί με πολλούς τρόπους από ψυχικές ασθένειες , όπως η σχιζοφρένεια ή η κατάθλιψη. Σήμερα δεν υπάρχει καμία «θεραπεία» για μια αναπηρία, αν και με την κατάλληλη υποστήριξη και τη διδασκαλία, τα περισσότερα άτομα μπορούν να μάθουν να κάνουν πολλά πράγματα.

Υπάρχουν χιλιάδες οργανισμοί σε όλο τον κόσμο ότι παρέχουν βοήθεια για τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες. Περιλαμβάνουν κρατικούς οργανισμούς, επικερδείς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μέσα σε ένα οργανισμό θα μπορούσαν να υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες, ημερήσια προγράμματα αποκατάστασης που μοιάζουν με σχολεία, εργαστήρια όπου τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να λάβουν θέσεις εργασίας, προγράμματα που βοηθούν τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες να αποκτήσουν θέσεις εργασίας στην κοινότητα, προγράμματα που παρέχουν στήριξη σε άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες που έχουν δικά τους διαμερίσματα, προγράμματα που τους βοηθούν με την ανατροφή των παιδιών τους, και πολλά άλλα. Υπάρχουν επίσης πολλοί οργανισμοί και προγράμματα για τους γονείς των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικά προγράμματα που τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν, όπου μαθαίνουν τις βασικές δεξιότητες ζωής. Αυτοί οι «στόχοι» μπορεί να παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο για να επιτευχθούν, αλλά ο απώτερος στόχος είναι η ανεξαρτησία. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από την ανεξαρτησία στο βούρτσισμα δοντιών ως την ανεξαρτησία σε μία ανεξάρτητη κατοικία. Τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή και μπορούν να αποκτήσουν πολλές νέες δεξιότητες, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία με τη βοήθεια των οικογενειών, των φροντιστών τους, των ιατρών και των ανθρώπων που συντονίζουν τις προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων.

Μολονότι δεν υπάρχει ειδική φαρμακευτική αγωγή για τη Νοητική Υστέρηση, πολλοί άνθρωποι με αναπτυξιακές αναπηρίες έχουν περαιτέρω ιατρικές επιπλοκές και μπορεί να χρειαστούν κάποια φάρμακα. Η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων όπως οι βενζοδιαζεπίνες σε άτομα με νοητική υστέρηση απαιτεί παρακολούθηση και επαγρύπνηση καθώς συνήθως εμφανίζονται παρενέργειες που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα όπως προβλήματα συμπεριφοράς και ψυχιατρικά προβλήματα.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation

Sunday, 30 December 2012 15:23

Διάγνωση

Written by

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV), τρία κριτήρια πρέπει να πληρούνται για τη διάγνωση της νοητικής καθυστέρησης: δείκτης νοημοσύνης κάτω του 70, σημαντικοί περιορισμοί σε δύο ή περισσότερους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς (όπως αυτή μετράται από μια κλίμακα διαβάθμισης της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, πχ. στην επικοινωνία, στις δεξιότητες αυτοφροντίδας, στις διαπροσωπικές δεξιότητες , και σε άλλους τομείς), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτοί οι περιορισμοί ήταν εμφανείς πριν από την ηλικία των 18 ετών.

Η διάγνωση γίνεται επίσημα από επαγγελματία με αξιολόγηση της νοημοσύνης και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς.

IQ κάτω του 70
Το πρώτο αγγλόφωνο τεστ IQ, το Terman-Binet, προσαρμόστηκε από ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της δυνατότητας επίτευξης που είχε αναπτυχθεί από τον Binet στην Γαλλία. Ο Terman μετέφρασε το τεστ και το χρησιμοποιήσε ως μέσο για τη μέτρηση της νοητικής ικανότητας βασισμένο στον προφορικό λόγο, το λεξιλόγιο, την αριθμητική λογική, τη μνήμη, την ψυχοκινητική ταχύτητα και τις δεξιότητες ανάλυσης. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας για τα διαθέσιμα τεστ IQ είναι 100, με τυπική απόκλιση 15 μονάδες (WAIS / WISC-IV) ή 16 μονάδες (Stanford-Binet). Γενικά θεωρούμε ότι ένα άτομο έχει νοημοσύνη κάτω από το μέσο όρο όταν αυτό το άτομο σκοράρει δύο τυπικές αποκλίσεις (30 μονάδες) κάτω από το μέσο όρο. ?λλοι παράγοντες, εκτός από τη γνωστική ικανότητα (κατάθλιψη, άγχος, κ.λπ.) μπορούν να συμβάλουν σε χαμηλά σκορ IQ. Είναι σημαντικό ο αξιολογητής να αποκλείσει αυτούς τους παράγοντες πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το IQ είναι "σημαντικά κάτω του μέσου όρου".

Οι ακόλουθες κατηγορίες, που βασίζονται στα στανταρισμένα σκορ των τεστ νοημοσύνης, αντικατοπτρίζουν τις κατηγορίες της Αμερικανικής Ένωσης για τη Νοητική Καθυστέρηση, το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV-TR), καθώς και τη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων (ICD-10):

Κατηγορίες IQ  
Βαθειά Νοητική Υστέρηση        Κάτω του 20  
Σοβαρή Νοητική Υστέρηση          20-34  
Μέτρια Νοητική Υστέρηση           35-49  
Ελαφρά Νοητική Υστέρηση          50-69  
Οριακή διανοητική λειτουργία      70-84   

Δεδομένου ότι η διάγνωση δεν στηρίζεται μόνο σε IQ αποτελέσματα, αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την προσαρμοστική λειτουργία ενός ατόμου, η διάγνωση δεν γίνεται μονόπλευρα. Περιλαμβάνει αποτελέσματα από νοητικά τεστ, βαθμολογίες για την προσαρμοστική λειτουργία με βάση μια κλίμακα διαβάθμισης συμπεριφοράς οι οποίες βασίζονται σε περιγραφές των κεκτημένων ικανοτήτων και δίνονται από κάποιον εξοικειωμένο με το άτομο, καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις του εξεταστή που είναι σε θέση να μάθει άμεσα από το συγκεκριμένο πρόσωπο τι μπορεί να καταλάβει και να επικοινωνήσει.

Σημαντικοί περιορισμοί σε δύο ή περισσότερους τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς

Η προσαρμοστική συμπεριφορά ή προσαρμοστική λειτουργία, αναφέρεται στις δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να ζήσει ανεξάρτητα (ή το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο για την ηλικία του). Για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, οι επαγγελματίες συγκρίνουν τις λειτουργικές ικανότητες του παιδιού με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Για τη μέτρηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν δομημένες συνεντεύξεις, με τις οποίες συστηματικά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα των προσώπων μέσα στην κοινότητα, από ανθρώπους που τους γνωρίζουν καλά. Υπάρχουν πολλές κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς, ενώ απαιτείται και η κλινική κρίση για την ακριβή αξιολόγηση της ποιότητας της προσαρμοστικής συμπεριφοράς ενός ατόμου. Ορισμένες δεξιότητες είναι σημαντικές για την προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως:

 • Οι Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης , όπως το ντύσιμο, η χρήση του μπάνιου, και η σίτιση.
 • Οι Δεξιότητες επικοινωνίας, όπως η κατανόηση του τι λέγεται και η ικανότητα να απαντήσεις
 • Οι κοινωνικές δεξιότητες με τους συμμαθητές, με μέλη της οικογένειας,  με τον σύντροφο, με τους ενήλικες, και άλλα πρόσωπα.


Αποδεικτικά στοιχεία ότι οι περιορισμοί έγιναν εμφανείς κατά την παιδική ηλικία.

Αυτή η τρίτη προϋπόθεση χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει την Νοητική Υστέρηση από καταστάσεις άνοιας, όπως η νόσος του Alzheimer ή που οφείλονται σε τραυματισμούς με επακόλουθο την εγκεφαλική βλάβη.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation

 

Sunday, 30 December 2012 15:18

Αιτίες

Written by

Το σύνδρομο Down , το Εμβρυϊκό Σύνδρομο Αλκοόλης και το σύνδρομο Εύθραυστο Χ είναι οι τρεις πιο συχνές συγγενείς αιτίες. Ωστόσο, οι γιατροί έχουν βρει πολλές άλλες αιτίες. Οι πιο συχνές είναι:

 • Γενετικές καταστάσεις: Μερικές φορές η αναπηρία προκαλείται από γονιδιακή ανωμαλία που κληρονομείται από τους γονείς, από λάθη στο συνδυασμό των γονιδίων ή άλλους λόγους.  Οι πιο συνηθισμένες γενετικές καταστάσεις περιλαμβάνουν το σύνδρομο Down , το σύνδρομο Klinefelter, το Fragile X σύνδρομο (Εύθραυστο Χ), την Νευροινωμάτωση, τον  συγγενή υποθυρεοειδισμό, το σύνδρομο Williams , τη φαινυλκετονουρία (PKU), και το σύνδρομο Prader-Willi . Σε σπανιότερες περιπτώσεις, οι ανωμαλίες με το Χ ή Υ χρωμόσωμα μπορεί επίσης να προκαλέσει ανικανότητα. Το 48, ΧΧΧΧ και το 49, XXXXX σύνδρομο επηρεάζει ένα μικρό αριθμό των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, ενώ τα αγόρια μπορούν να επηρεαστούν από το 47, ΧΥΥ , το 49, XXXXY , ή 49, XYYYY σύνδρομο.
 • Προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Η Νοητική ανικανότητα μπορεί να προκύψει όταν το έμβρυο δεν αναπτύσσεται σωστά. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον τρόπο που τα κύτταρα του εμβρύου διαιρούνται καθώς το έμβρυο αναπτύσσεται. Μια γυναίκα που πίνει αλκοόλ (βλ. εμβρυϊκό σύνδρομο της αλκοόλης) ή περνάει κάποια λοίμωξη, όπως την ερυθρά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει επίσης ένα παιδί με νοητική ανικανότητα.
  Προβλήματα κατά τη γέννηση: Εάν ένα μωρό έχει προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γέννησης, όπως το να μην πάρει αρκετό οξυγόνο , τότε μπορεί να έχει αναπτυξιακή ανικανότητα που να οφείλεται σε βλάβη του εγκεφάλου.
 • Η έκθεση σε ορισμένα είδη ασθενειών ή τοξίνες.  Ασθένειες όπως ο κοκκύτης, η ιλαρά, η μηνιγγίτιδα μπορεί να προκαλέσουν νοητική αναπηρία, ιδίως αν η ιατρική περίθαλψη καθυστερήσει ή είναι ανεπαρκής. Η έκθεση σε δηλητήρια , όπως στον μόλυβδο ή τον υδράργυρο μπορεί επίσης να επηρεάσει την νοητική ικανότητα.
 • Η ανεπάρκεια ιωδίου, που επηρεάζει περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, είναι η κύρια αιτία της νοητικής αναπηρίας σε περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου η έλλειψη ιωδίου είναι ενδημική. Η ανεπάρκεια ιωδίου προκαλεί επίσης βρογχοκήλη, μια διεύρυνση του θυρεοειδούς αδένα. Η καθυστέρηση που προκαλείται από σοβαρή ανεπάρκεια ιωδίου αποκαλείται κρετινισμός αλλά πιο συχνά εμφανίζεται μια ήπια νοητική υστέρηση. Ορισμένες περιοχές του κόσμου λόγω της φυσικής ανεπάρκειας σε ιώδιο αλλά και της κυβερνητικής αδράνειας πλήττονται σοβαρά. Η Ινδία είναι η πιο επιβαρυμένη, με 500 εκατομμύρια να υποφέρουν από ανεπάρκεια ιωδίου,  54 εκατομμύρια από βρογχοκήλη, και 2 εκατομμύρια από κρετινισμό. ¶λλα έθνη που πλήττονται από έλλειψη ιωδίου είναι η Κίνα και το Καζακστάν, τα οποία έχουν καθιερώσει εκτεταμένα προγράμματα ιωδίωσης.
 • Ο υποσιτισμός είναι μια κοινή αιτία της μειωμένης νοημοσύνης σε μέρη του κόσμου που πλήττονται από πείνα , όπως η Αιθιοπία.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation

 

 

 

 

Sunday, 30 December 2012 15:13

Ενδείξεις και συμπτώματα

Written by

Τα παιδιά με νοητική υστέρηση μπορεί να μάθουν να κάθονται, να μπουσουλήσουν ή να περπατήσουν αργότερα από τα άλλα παιδιά, ή μπορεί να μάθουν να μιλάνε αργότερα. Τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση μπορεί επίσης να παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Καθυστερήσεις στην προφορική γλωσσική ανάπτυξη
 • Ελλείμματα στη μνήμη των δεξιοτήτων
 • Δυσκολία στη μάθηση των κοινωνικών κανόνων
 • Δυσκολία με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη προσαρμοστικών συμπεριφορών, όπως οι δεξιότητες αυτοφροντίδας ή αυτο-υπηρέτησης
 • Έλλειψη κοινωνικών αναστολών

Οι περιορισμοί στη γνωστική λειτουργία έχουν ως αποτέλεσμα το παιδί με νοητική υστέρηση να μαθαίνει και να αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό από ότι ένα τυπικό παιδί. Τα παιδιά αυτά μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μάθουν τη γλώσσα, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, και να φροντίζουν για τις προσωπικές ανάγκες τους όπως το ντύσιμο ή το φαγητό. Η μάθηση θα τους πάρει περισσότερο χρόνο, απαιτεί περισσότερη επανάληψη, και οι δεξιότητες ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν στο μαθησιακό τους επίπεδο. Παρ 'όλα αυτά, στην πραγματικότητα κάθε παιδί είναι σε θέση να μορφωθεί, να εξελιχθεί και να γίνει ένα ενεργό μέλος της κοινότητας.

Τα πρώτα παιδικά χρόνια η ήπια νοητική καθυστέρηση (IQ 50-69) μπορεί να μην είναι έκδηλη, και δεν μπορεί να αναγνωριστεί μέχρις ότου το παιδί αρχίσει το σχολείο. Ακόμα και όταν αναγνωριστεί χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση από ειδικούς για να γίνει διάκριση της ήπιας νοητικής καθυστέρησης από μαθησιακές δυσκολίες ή συναισθηματικές διαταραχές/ διαταραχές της συμπεριφοράς. Καθώς οι άνθρωποι με ήπια νοητική καθυστέρηση φθάνουν στην ενηλικίωση, πολλοί από αυτούς μαθαίνουν να ζουν ανεξάρτητα και να διατηρούν μια επικερδή απασχόληση.

Η Μέτρια Νοητική Υστέρηση (IQ 35 - 49) είναι σχεδόν πάντα εμφανής στα πρώτα έτη της ζωής. Τα παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση θα χρειαστούν σημαντική υποστήριξη στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα, προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως. Ως ενήλικες μπορούν να ζήσουν με τους γονείς τους, σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, ή ακόμα και ημι-ανεξάρτητα με υποστηρικτικές υπηρεσίες σε σημαντικό βαθμό, που θα τους βοηθήσουν, για παράδειγμα, να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.

Ένα άτομο με μια πιο βαρειά νοητική καθυστέρηση, θα χρειαστεί πιο εντατική υποστήριξη και επίβλεψη για ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation 

 

Sunday, 30 December 2012 15:05

Νοητική υστέρηση

Written by

H Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.) είναι μια γενικευμένη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά μειωμένη νοητική λειτουργία και ελλείμματα σε δύο ή περισσότερες προσαρμοστικές συμπεριφορές, με έναρξη πριν την ηλικία των 18 ετών. Iστορικά είχε ορισθεί ότι Νοητική Υστέρηση έχουμε αν το σκορ του Δείκτη Νοημοσύνης (IQ) είναι κάτω από 70. Παλαιότερα ο ορισμός επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στην γνωστική λειτουργία, αλλά ο ορισμός τώρα περιλαμβάνει και άλλα δύο στοιχεία, ένα σχετικά με την ψυχική λειτουργία και ένα σχετικά με τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων στο περιβάλλον τους.