Kyriakos Karampatziakis

SomatoEmotional Release™ (SER)

Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση  Η Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση (SomatoEmotional Release) είναι μια θεραπευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί πιο εκτεταμένα τις αρχές της ΚρανιοΙερής Θεραπείας ώστε να βοηθήσει να απαλλαγεί το πνεύμα και το σώμα μας από τις επιδράσεις που μπορεί να έχει ένα παλιότερο τραύμα και αρνητικές εμπειρίες. 

Η Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση προσφέρει εφαρμογές που είναι σχεδιασμένες για να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΚρανιοΙερής Θεραπείας και των άλλων ολιστικών θεραπειών.

Η φιλοσοφία της Σωματοσυναισθηματικής Απελευθέρωσης (SomatoEmotional Release – SER) στηρίζεται στην άποψη ότι οι άνθρωποι μερικές φορές μεταφέρουν μια συναισθηματική εμπειρία στο σώμα, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια της λειτουργικής αρμονίας σε κάποιο όργανο ή στον συνδετικό ιστό (περιτονία), με επακόλουθο την εξασθένηση και την πιθανή παθολογία. Δουλεύοντας ο εκπαιδευμένος θεραπευτής με τα χέρια του, βοηθούμενος κάποιες φορές από τον Θεραπευτικό Διάλογο, είναι δυνατόν να επιτύχει την απελευθέρωση του προσβεβλημένου ιστού, ταυτόχρονα με την απομάκρυνση του συναισθηματικού υπόβαθρου.


Η ιδέα της Σωματοσυναισθηματικής Απελευθέρωσης αναπτύχθηκε στην διάρκεια μιας τρίχρονης περιόδου (1977 – 1980) από τους Dr Zvi Karni και Dr John Upledger, όταν και οι δύο ήταν ερευνητές στο Department of Biomechanics at Michigan State University, U.S.A. Ο Dr Karni έχει doctorates στην Biological Engineering και Biophysics. Το αντικείμενο της έρευνας του ήταν να εξερευνήσει τα πιθανά πεδία όπου η Ιατρική, η Βιολογία, η Φυσική και η Εφαρμοσμένη Μηχανική μπορούν να ενσωματωθούν, ώστε να υπηρετήσουν καλύτερα τον άνθρωπο.

 

Ένα από τα βασικά ευρήματα των Upledger και Karni ήταν ότι κάθε φοράς που ο ανθρώπινος ιστός έμπαινε σε διαδικασία απελευθέρωσης, υπήρχε μια σημαντική αλλαγή στον Κρανιοϊερό ρυθμό, που ο έμπειρος θεραπευτής μπορεί να αντιληφθεί με την αφή. Έτσι δίνεται στον θεραπευτή ο αντικειμενικός τρόπος παρακολούθησης της πορείας της θεραπευτικής διαδικασίας.

 


H ιδέα που αναπτύχθηκε από την  συνεργασία των δύο ανδρών αφορά τις φυσικές δυνάμεις που εισέρχονται στο σώμα του ασθενούς τη στιγμή ενός ατυχήματος ή τραυματισμού. Αυτές οι δυνάμεις μπορεί να τις αντιμετωπίσει το σώμα του ατόμου με δύο τρόπους

 • Το σώμα μπορεί αμέσως να αρχίσει να αποβάλλει αυτές τις δυνάμεις και η φυσιολογική αυτοθεραπευτική διαδικασία θα ακολουθήσει μέχρι την ολοκλήρωσή της.
 • Οι φυσικές δυνάμεις που εισήλθαν στο σώμα του ατόμου θα διατηρηθούν αντί να αποβληθούν, δημιουργώντας έτσι ένα διατηρούμενο τραύμα.

Αν αυτές οι δυνάμεις διατηρηθούν, το σώμα θα πρέπει να κάνει μια λειτουργική προσαρμογή. Αυτή η προσαρμογή είναι να απομονώσει ή να δημιουργήσει ένα "αδιαπέραστο τείχος" γύρω από τις αφύσικες δυνάμεις, δημιουργώντας έτσι μια Ενεργειακή Κύστη.

Η Ενεργειακή Κύστη είναι μια εντοπισμένη περιοχή αυξημένης εντροπίας. Αυτό σημαίνει ότι τα ιόντα και τα μόρια σε αυτή την περιοχή κινούνται με μια αποδιοργανωμένη και χαοτική κίνηση και δεν είναι ικανά να λειτουργήσουν ικανοποιητικά ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σώματος.

Η Ενεργειακή Κύστη λοιπόν αναφέρεται σε μια δυσλειτουργική περιοχή. Η φυσιολογική ενέργεια του σώματος του ατόμου θα πρέπει να αλλάξει διαδρομή ώστε να κινηθεί γύρω από την Ενεργειακή Κύστη, δημιουργώντας έτσι μια ενεργειακή παράκαμψη. 

Ένα υγιές σώμα μπορεί να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει γύρω από τέτοιες ενεργειακές κύστες. Θα χρειαστεί όμως περισσότερη ενέργεια για να εκτελέσει τη λειτουργίες του σώματος γύρω από τις περιοχές που έχουν αποδιοργανωθεί. Με την πάροδο του χρόνου, η πρόσθετη ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτή η περιοχή  αρχίζει κι έχει επιπτώσεις. Συμπτώματα και δυσλειτουργίες αρχίζουν να εμφανίζονται και γίνεται όλο και πιο δύσκολο για κάποιον να τα αγνοήσει ή να τα καταπιέσει.

Η ονομασία Ενεργειακή Κύστη προτάθηκε από τον Dr. Elmer Green, διευθυντή του Menninger Foundation και υιοθετήθηκε από τον Dr. Upledger.


Ο πιο καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί να σχηματιστεί μια Ενεργειακή Κύστη είναι το συναισθηματικό status του ατόμου την στιγμή που τραυματίζεται.

Όταν στο θύμα επικρατούν ισχυρά αρνητικά συναισθήματα τη στιγμή που εισβάλλουν εξωτερικές δυνάμεις, αυτές οι δυνάμεις πιθανότατα θα διατηρηθούν και θα έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό Ενεργειακών Κυστών. Έχουμε δει ξανά και ξανά ότι εκείνοι οι άνθρωποι που διατηρούν το αποτέλεσμα τραυματισμών και ατυχημάτων είναι συνήθως οι ίδιοι άνθρωποι που διατηρούν θυμό, δυσαρέσκεια, φόβο κλπ. σχετικά με το γεγονός. Μόλις ανακαλυφθούν και απελευθερωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, η σωματική δυσλειτουργία μαζί με συμπτώματά της είναι ελεύθερη να εγκαταλείψει το σώμα του ατόμου.


Αυτό που παρατηρούμε με αυτή τη θεραπευτική διαδικασία είναι ότι το σώμα του ατόμου που φέρει τραύμα φαίνεται να ορίζεται από "δύο" μυαλά. Ένα από τα μυαλά θέλει να διατηρήσει το "status quo" και προτιμά να μην αλλάξει τίποτα. Εξάλλου, η ζωή είναι παρούσα και το σώμα λειτουργεί ακόμα κι αν η εργασία που κάνει μπορεί να είναι αναποτελεσματική και επώδυνη. Γιατί λοιπόν να διακινδυνεύσει μια αλλαγή; Το άλλο μυαλό προσπαθεί για την βελτίωση και εργάζεται προς την εξάλειψη της κύστης, προκειμένου να απελευθερώσει το σώμα από την ανάγκη να προσαρμόζεται και έτσι να ανακτήσει την ομαλότητα.

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας της Σωματοσυναισθηματικής Απελευθέρωσης, εγώ ως θεραπευτής σας είμαι ο διευκολυντής σας σε συνεργασία με το τμήμα του ασθενούς που θέλει να απαλλαγεί από ανώμαλες και υπερβολικές ενέργειες, θέλει την τόνωση και την αυτορρύθμιση. Θα γίνω ο συν-οδηγός σας και καθοδηγώ τη διαδικασία σας με τα θεραπευτικά μου εργαλεία, τα οποία είναι η αντίληψη μέσα από την πολύ ευαίσθητη και απαλή αφή που συνδέεται με τον κρανιοϊερό ρυθμό, η θεραπευτική μου πρόθεση και ο θεραπευτικός διάλογος μαζί με τη νοημοσύνη του σώματός σας. Ως θεραπευτής σας, οδηγώ και ανακατευθύνω και το σώμα σας και το νου σας στις βέλτιστες οδούς ενέργειας μέχρι να μπορέσετε να αποβάλλετε την ενεργειακή κύστη από το σώμα σας, ακολουθώντας όλη τη διαδρομή που ξεκινάει από τη μνήμη των ιστών. Μέρος της εκπαίδευσής μου ως θεραπευτής είναι η ικανότητα να παραμένω ουδέτερος, πράγμα που μου επιτρέπει να περιηγηθώ μέσα στη διαδικασία ενός ατόμου για να διευκολύνω την επίλυση οποιωνδήποτε συνθηκών που σχετίζονται με την υγεία.

Αυτή η διευκόλυνση γίνεται μέσα από την ευγενή νοημοσύνη της αφής μου και των εκπαιδευμένων χεριών μου, καθώς συντονίζονται με το τι θα ήθελε να κάνει το θετικό σώμα σας και βοηθώντας σας σε αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι συχνά το σώμα σας θα βρει τις θέσεις στις οποίες βρισκόταν όταν είχαν επιβληθεί οι εξωτερικές δυνάμεις τραυματισμού. Καθώς συμβαίνει αυτό, ο θεραπευτής μπορεί να αισθανθεί ότι οι ιστοί του ασθενούς χαλαρώνουν καθώς αποβάλλεται η Ενεργειακή Κύστη. Και οι δύο μπορούμε να αισθανόμαστε όλα τα πράγματα, μπορούμε επίσης να νιώσουμε θερμότητα που ακτινοβολεί από τις περιοχές που έχουν διατηρήσει τις δυνάμεις τραυματισμού και μπορούμε συχνά να αισθανόμαστε μια δύναμη που εξέρχεται από το σώμα κατά μήκος της ίδιας γραμμής κατεύθυνσης από την οποία εισήλθε.

Έχετε πιθανώς μαντέψει μέχρι τώρα ότι η διαδικασία της ΣωματοΣυναισθηματικής Απελευθέρωσης απαιτεί εξαιρετική ευαισθησία από την πλευρά του θεραπευτή και μια στάση εμπιστοσύνης και θετικότητας από την πλευρά του ασθενούς. Μπορεί να είναι μια μυστηριώδης εμπειρία και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, είναι πραγματικά μαγικό και επίσης είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί με λόγια, αλλά μόλις κάποιος βιώσει την απελευθέρωση της Ενεργειακής Κύστης, γίνεται σαφές ότι δεν χρειάζεται λεκτική περιγραφή. Αποτελεί μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι μέρος της διαδικασίας κάποιου σε αυτό το επίπεδο εμπειρίας και πάντα με κάνει να νιώθω πραγματικά ταπεινός όταν είμαι μέρος αυτής.


Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας, η απελευθέρωση της Ενεργειακής Κύστης συχνά οδηγεί σε επανεξέταση του πόνου, του φόβου, της αγωνίας, του θυμού, της δυσαρέσκειας κ.α. που συνοδεύει το αρχικό περιστατικό. Αυτή η επανεξέταση των αρνητικών πτυχών του αρχικού τραυματισμού είναι ένα πολύ καλό σημάδι ότι η θεραπεία απελευθέρωσε, τουλάχιστον ένα μέρος  - αν όχι του συνόλου - του διατηρούμενου προβλήματος. Όταν συμβαίνει αυτό το είδος αντίδρασης, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να απωθήσετε τους πόνους και το συναίσθημα. Θα πρέπει να επικεντρωθείτε στη μνήμη και να προσπαθήσετε να το ξαναβιώσετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μόλις είστε πολύ εξοικειωμένοι με το όλο γεγονός, τότε πρέπει να εξαλείψουμε την καταστροφική αρνητικότητα και να την μετατρέψουμε σε θετική ενέργεια.

Η ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση δεν είναι πάντα μια ευχάριστη εμπειρία καθώς συμβαίνει, αλλά τα αποτελέσματα αξίζουν την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 00:00

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Σεμινάρια Εκπαίδευση ΚρανιοΙερής Θεραπείας 2017

Αθήνα & Θεσσαλονίκη 


ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 - CS1

25 - 28 Ιανουαρίου 2018

Αθήνα 

 

 


 ΚρανιοΙερή Θεραπεία 2 - CS2

19 - 22 Απριλίου 2018

Αθήνα 

 

 


ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 - CS1

21 - 24 Ιουνίου 2018

Αθήνα 

 

 


ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση 1 - SER1

1 - 4 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα 

 

 


ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση 2 - SER2

23 - 26 Μαΐου 2019

Αθήνα 

 

 


SERTIP

5 - 8 Δεκεμβρίου 2019

Αθήνα 

 

 


Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017 00:00

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Παρακάτω αναφέρονται οι πληροφορίες που βάσει του νόμου 4072/2012 οφείλει να δημοσιοποιεί η εταρεία στην ιστοσελίδα της.

Eπωνυμία

Ergotherapeia I.K.E

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της Ergotherapeia I.K.E. ανέρχεται στα 2.000 ευρώ

Αριθμός ΓΕ.Μ.Η.

Ο αριθμός ΓΕ.Μ.Η της εταιρείας είναι 141857101000

Διεύθυνση

Η διεύθυνση της εταιρείας είναι: Χέϋδεν 15, Αθήνα, Τ.Κ. 10434

Ονοματεπώνυμα εταίρων

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗ (εταίρος & διαχειρίστρια - έχει εισφέρει κεφαλαιακές εισφορές) - Διεύθυνση Κατοικίας: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12133

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ (εταίρος - έχει εισφέρει κεφαλαιακές εισφορές) - Διεύθυνση Κατοικίας: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12133

 

 

Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 00:00

Τα σεμινάρια μας

Ο Κυριάκος Καραμπατζιάκης , ιδρυτής του ergotherapeia.com, είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Upledger Institute στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το UIUK Overseas και τοn John Page , DO, CST-D σας παρέχουμε την βασικό πυρήνα της εκπαίδευσης στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία που αποτελείται από 5 βασικά σεμινάρια. Τα 4 πρώτα έχουν διάρκεια 4 ημερών και το πέμπτο έχει διάρκεια 5 ημερών.

Σας παρουσιάζουμε τον βασικό κορμό της εκπαίδευσης:


 

ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 - CS1

Στο Σεμινάριο “ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 - CST1” παρουσιάζεται η βάση για  να μάθει κάποιος να ψηλαφίζει και να εργάζεται με το κρανιοϊερό σύστημα.  Ένα σημαντικό στοιχείο αποτελεί να μπορείς να νιώθεις τον ΚρανιοΙερό Ρυθμό και να τον χρησιμοποιείς για να αξιολογείς ολόκληρο το σώμα αλλά και να εφαρμόζεις τις τεχνικές αποτελεσματικά.

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 00:00

CST1 Θεσσαλονίκη, 12 - 15 Οκτωβρίου 2017

 

γυναίκα δέχεται κρανιοιερή θεραπείαCranioSacral Therapy 1 


Σεμινάριο "ΚρανιοΙερή Θεραπεία  1"


 

Τοποθεσία & Ημερομηνία:

Θεσσαλονίκη, 12 - 15 Οκτωβρίου 2017 


Πιστοποίηση:

Σεμινάριο με την Πιστοποίηση του Ινστιτούτου Upledger. O πρωτοπόρος στην εκπαίδευση της ΚρανιοΙερής Θεραπείας σε:

110 χώρες σε όλο τον κόσμο

125.000 εκπαιδευμένοι θεραπευτές διεθνώς.

Βρείτε μας στη λίστα του Upledger Institute πατώντας εδώ

 


John Page

 

Εκπαιδευτής:

John S. Page, MCSS, DO, CST-D

Το σεμινάριο διδάσκεται στα αγγλικά με διερμηνεία στα ελληνικά.

 

O John S. Page είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Upledger Institute International.

Είναι ο ιδρυτής του Upledger Institute UK Overseas. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Πολωνία.

Είναι πιστοποιημένος εξεταστής του UI για τις εξετάσεις CST techniques cerificate και CST Diploma. 


 

Κόστος συμμετοχής και Πληρωμή:

 • 595 ευρώ
 • 540 ευρώ early bird registration, ως 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ early bird ως τις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η κράτηση θέσης επιβεβαιώνεται με προκαταβολή του ποσού 200 ευρώ

Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR11 0172 0720 0050 7208 7357 367

Δικαιούχος: ERGOTHERAPEIA I.K.E.

 


Χώρος Διεξαγωγής:

Χ.Α.Ν.Θ., 1ος όροφος

Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη, 546 21

 


'Ωρες Παρακολούθησης: 

9:00 - 18:00 (αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρακτική σας εξάσκηση μπορεί να χρειαστεί να μείνετε και ως

τις 19:00). Έναρξη στις 8:30 μόνο την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου.    


Προετοιμασία:

Θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τ βιβλίο του Dr. Upledger "Εσύ και ο Γιατρός μέσα σου"

και τα κεφάλαια 1- 6 από το “CranioSacral Therapy” του Dr. Upledger και Jon Vredevood. (διατίθεται μόνο στα αγγλικά για όσους έχουν την δυνατότητα).

Παραγγελίες στο τηλ: 6948079564 , Κυριάκος Καραμπατζιάκης


Δείτε εδώ:

Τι είναι το CST1, ποια είναι τα βασικά σημεία και τι αναμένεται να μάθω?

 

Είστε έτοιμοι? Κλείστε τη θέση σας εδώ

 

Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017 00:00

ADV1

 

 

ADV1

Προχωρημένο Επίπεδο 1


Περιγραφή:

Το Προχωρημένο Επίπεδο ΚρανιοΙερής Θεραπείας 1 προσφέρει μία ανεπανάληπτη εμπειρία για τον θεραπευτή ΚρανιοΙερής που παίρνει στα σοβαρά την εκπαίδευσή του. Παρέχει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν μαζί όλες οι τεχνικές και οι δεξιότητες που διδάσκονται σε προηγούμενα επίπεδα εκπαίδευσης, μέσα από τη διαδικασία «δίνω και λαμβάνω θεραπεία» , με την υποστήριξη και  την εποπτεία ενός εκπαιδευτή του Upledger Institute καθώς και των δύο πολύ έμπειρων βοηθών του.

Συνήθως τα πρωινά γίνεται ανοικτή συζήτηση για την θεραπευτικής εργασία, για τις εμπειρίες και τις νέες προοπτικές που ανέδειξε η προηγούμενη ημέρα. Το απόγευμα ο κάθε μαθητευόμενος δέχεται συνεδρία από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη-θεραπευτές της ομάδας του,  με την ομάδα εποπτείας να δίνει καθοδήγηση και υποστήριξη όταν χρειάζεται.

Αυτό το σεμινάριο διαρκεί 5 ημέρες, γίνεται σε ένα χώρο που φιλοξενεί και τη διαμονή μας, είναι αρκετά έντονο και βοηθά να κάνεις ένα μεγάλο άλμα στην πρακτική σου. Ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν είναι προκαθορισμένος και απολύτως σταθερός: 10 άτομα είναι  εκπαιδευόμενοι και κάθε ημέρα χωρίζονται σε δύο γκρουπ των 5 ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άπλετος χρόνος τόσο για την εξέλιξη των ατομικών σου ικανοτήτων όσο και για τη δική σου προσωπική  διαδρομή μέσα από τις θεραπείες.

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ:

 • Θα μάθεις να χρησιμοποιείς καλύτερα στις τεχνικές της ΚρανιοΙερής Θεραπείας και θα αναπτύξεις τις ικανότητες ψηλάφησης ακόμη περισσότερο
 • Θα διασκεδάσεις με την ευκαιρία που δίνεται για αξιολόγηση και ανάπυξη των δεξιοτήτων σου μέσα από τη σχέση ένας-προς-έναν με τον εκπαιδευτή
 • Θα συμμετέχεις ενεργά σε «θεραπείες με πολλά χέρια» και θα βελτιώσεις την ικανότητά σου να δουλεύεις μαζί με άλλους θεραπευτές με έναν ενιαίο τρόπο
 • Θα εμβαθύνεις την κατανόηση της θεραπευτικής εργασίας μέσα από τη δική σου προσωπική διαδρομή
 • Θα ξαναμαζέψεις όλα όσα έμαθες σε προηγούμενα επίπεδα και οι  δεξιότητές σου θα ανέρθουν σε  ένα καινούριο επίπεδο

Προαπαιτούμενα: Επιτυχής ολοκλήρωση του Σεμιναρίου «SER2, ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση 2».

Απαιτούμενο Διάβασμα από Πριν: Κανένα – θα πρέπει να έχετε καλύψει όλο το διάβασμα για την ΚρανιοΙερή Θεραπεία ως τώρα!

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2017 00:00

SER1 Αθήνα, 19 - 22 Οκτωβρίου 2017

SomatoEmotional Release 1 


Σεμινάριο "ΣωματοΣυναισθηματική  Απελευθέρωση 1"


 

Τοποθεσία & Ημερομηνία:

Αθήνα 19-22 Οκτωβρίου 2017 

 


Πιστοποίηση:

Έχετε την Πιστοποίηση του Ινστιτούτου Upledger. O πρωτοπόρος στην εκπαίδευση της ΚρανιοΙερής Θεραπείας σε:

110 χώρες σε όλο τον κόσμο

125.000 εκπαιδευμένοι θεραπευτές διεθνώς.

 Βρείτε μας στη λίστα του Upledger Institute πατώντας εδώ

 


Εκπαιδευτής:John Page

John S. Page, MCSS, DO, CST-D

Το σεμινάριο διδάσκεται στα αγγλικά με διερμηνεία στα ελληνικά.

 

O John S. Page είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Upledger Institute International.

Είναι ο ιδρυτής του Upledger Institute UK Overseas. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Πολωνία.

Είναι πιστοποιημένος εξεταστής του UI για τις εξετάσεις CST techniques cerificate και CST Diploma. 

 

 

 

 


 

Κόστος συμμετοχής και Πληρωμή:

 • 640 ευρώ
 • 580 ευρώ early bird registration, ως 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η κράτηση θέσης επιβεβαιώνεται με προκαταβολή του ποσού 200 ευρώ

Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR11 0172 0720 0050 7208 7357 367

Δικαιούχος: ERGOTHERAPEIA I.K.E.

 


Χώρος Διεξαγωγής:

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Αίθουσα σεμιναρίων, 1ος όροφος

Πτολεμαίων 1, Αθήνα, 116 35

 


'Ωρες Παρακολούθησης: 

9:00 - 19:00 (αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρακτική σας εξάσκηση μπορεί να χρειαστεί να μείνετε και αργότερα από τις 19:00). Έναρξη στις 8:30 μόνο την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου.    


Προετοιμασία:

Επιτυχημένη ολοκλήρωση του σεμιναρίου ΚρανιοΙερή Θεραπεία 2 - CS2.

Πρέπει επίσης να διαβάσετε να βιβλία του Dr. Upledger, “CranioSacral Therapy, Beyond the Dura” και “SomatoEmotional Release and Beyond”.

Τηλ επικοινωνίας: 6948079564 , Κυριάκος Καραμπατζιάκης


 

Δείτε εδώ:

Τι είναι το SER1, ποια είναι τα βασικά σημεία και τι περισσότερο θα μάθω?

 

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016 00:00

CranioSacral Therapy 1 (CS1)

 

Few systems have as much impact on the human body as the craniosacral system.

The CranioSacral System protects and nourishes the brain and spinal cord - and affects nearly every aspect of central nervous system performance.

 


That's why CST is so critical to your healthcare practice. Developed after years of university research and testing, it allows you to release fascial restrictions anywhere on the body that may be impinging the craniosacral system and every other system it interacts with.

In this workshop you'll learn gentle techniques to normalize the craniosacral system and allow the body to self-correct. By unraveling pain and dysfunction at the source, you'll naturally help eliminate stress, strengthen resistance to disease, and enhance health in every dimension.

Course Highlights: By the end of this 4-day workshop you should be able to:

 • Describe the scientific foundation and principles of CranioSacral Therapy - and why it's the key to relieving pain and dysfunction at their source
 • Demonstrate finely tuned palpation skills you can rely on as highly sensitive and intuitive healthcare tools
 • Identify the subtle craniosacral rhythm and interpret its patterns to accurately evaluate dysfunction and improvements
 • Locate the source of physical problems by traveling through the fascial system, that complex web of tissue that impacts all body structures and systems
 • Release dural tube restrictions to enhance interactions between the central nervous system and the rest of the body
 • Use techniques that produce dramatic health and relaxation effects, including Direction of Energy and Still-Point Induction
 • Work with approaches to a number of common ailments such as TMJ dysfunction, head and neck pain, central nervous system disorders and many more
 • Put a simple, effective 10-Step Protocol into practice right away

If you have never experienced CST for yourself, it is recommended, but not required, that you have a session prior to class. This will help you gain valuable insights into how the technique works and what its effects are on the body. To find a CST practitioner in your area, go to www.iahp.com and Search for a Practitioner,  or contact with us.

 

Available CS1 Courses

Instructor: John Page, DO, CST-D

Taught in English

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016 00:00

Κλινικές Συνεδρίες

Εκπαιδευτικές κλινικές συνεδρίες με τον John Page

O John Page, DO, επίσημος εκπαιδευτής του Upledger Institute στην ΚρανιοΙερή Θεραπεία θα βρίσκεται στην Ελλάδα με αφορμή το σεμινάριο "ΚρανιοΙερή Θεραπεία 1 - CS1" που θα γίνει  στις 6 - 9 Ιουλίου, 2017 στην Αθήνα.

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε ένα ραντεβού για θεραπεία μαζί του. Επίσης συνεδρίες θα γίνουν την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 το πρωί. Ο χώρος θεραπείας είναι το Κέντρο ΚρανιοΙερής Θεραπείας, Χέυδεν 15, Πλατεία Βικτωρίας.

Οι κλινικές συνεδρίες είναι ιδανικές για όσους έχουν πελάτες που έχουν φτάσει σε ένα πλατώ, ή χρειάζονται κάτι περισσότερο. Ο θεραπευτής θα βρίσκεται μαζί με τον θεραπευόμενο στο χώρο θεραπείας. Αν χρειαστεί, μπορεί να εργαστεί και αυτός μαζί με τον John Page, να γίνει θεραπεία δηλαδή με πολλά χέρια (multiple- hands therapy). Όταν υπάρχει η ανάγκη μετάφρασης από τα αγγλικά στα ελληνικά ή αντίστροφα θα βρίσκεται στο χώρο ο κος Καραμπατζιάκης για να βοηθήσει στο ρόλο αυτό.

Επίσης μπορείτε να κλείσετε μια συνεδρία για τον εαυτό σας , χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία άλλου θεραπευτή.


Το κόστος της ωριαίας συνεδρίας είναι 75 ευρώ.

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να κλείσετε το ραντεβού σας

Θέλω να κλείσω ραντεβού

 

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016 00:00

Ολοήμερο Εργαστήριο

"Study Group CS2 με τον John Page"

Προσοχή! Αναβάλλεται!

Μια εκτεταμένη ανασκόπηση του σεμιναρίου CS2

 


Το Ολοήμερο Εργαστήριο αποτελεί μια Ομάδα Μελέτης για επανάληψη της ύλης του σεμιναρίου CS2. Θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις και να λύσετε απορίες, να κάνετε πρακτική εξάσκηση με επίβλεψη από τον καθηγητή John Page, να δώσετε και να λάβετε τεχνικές της ΚρανιοΙερής Θεραπείας του δευτέρου επιπέδου.

Εκπαιδευτής: John Page, DO, CST-D

Ημερομηνία: Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2016

Αναβλήθηκε

Ώρες: 9:00 - 15:00

Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο ΚρανιοΙερής Θεραπείας, Χέυδεν 15, Αθήνα


 

Θα γίνει επανάληψη και πρακτική εξάσκηση στα εξής:

 • Δυσλειτουργίες του Sutherland / Δυσλειτουργίες της ΣφηνοΒασικής Συγχόνδρωσης.
 • Εργασία μέσα στο στόμα (Ζυγωματικά - Άνω Γνάθος - Ύνιδα - Υπερώια)
 • Arcing
 • Ανιχνευτής Σημαντικότητας
 • Τοπική Λύση Ιστών (μόνο αν υπάρχει αρκετός χρόνος)

Κόστος: 75 ευρώ

Μέγιστος αριθμός ατόμων: 10

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται τα διαλλείμματα καφέ κι ένα ελαφρύ γεύμα στο χώρο μας)

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή εδώ

 

Σελίδα 3 από 7