Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017 00:00

SER2

water drop

SomatoEmotional Release™ 2


4 days Seminar

Description: 

In this workshop SomatoEmotional Release® techniques are integrated with various creative and dialoguing methods. With the emphasis on wholeness and self-healing, the goal is a comfortable, holistic mind-body approach to the resolution of problems and obstacles related to a person’s progress and growth.

The class begins with a practical review of the techniques for releasing the throat and hard palate taught in CST II and further developed in SER I. This encourages the expression and release of suppressed emotion, and is followed by an introduction to Psychosynthesis, Gestalt and Jungian psychology.

By blending concepts from three schools of psychology with SER and CST the therapist learns techniques to help the person increase awareness of their “innerself”. Class exercises are designed to strengthen the relationship between theconscious and non-conscious mind in order to increase self-awareness.

The SomatoEmotional Release® process requires extreme sensitivity on thepart of t he therapist and a positive attitude and trust from the patient/client. The SER 2 course gives you a greater insight into the person’s issues, and techniques to fine-tune your dialogue skills.


 

Elements

• The history, key concepts and therapeutic process of Psychosynthesis, Gestalt and Jungian psychology

• Practical application of the integration of Psychosynthesis, Gestalt and Jungian psychology with SomatoEmotional Release® and therapeuticimagery and dialogue

• Review of throat and hard palate techniques for releasing vocal apparatus

• Methods for soliciting an image, maintaining an unsolicited image and discovering an image’s purpose

• Skills for facilitating dialogue between the person’s levels of consciousness

• 10-step protocol for imagery and dialogue

• Exercises in active imagination, archetypes, self-awareness and dialogue and facilitated imagery

• Approaches to dreamwork

• Continued focus on craniosacral rhythm as significance detector


 

Preparation:

Successful completion of SomatoEmotional Release® I workshop. You should review SomatoEmotional Release and Beyond by Dr John Upledger and read Getting to Yes by Roger Fisher and William Ury. Dr Upledger recommends that you also read The Selfish Gene by Richard Dawkins, and The Triumph of the Embryo by Lewis Wolpert.


Location & Dates: 

 

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017 00:00

SER2 Αthens May 23 - 26, 2019

 

SomatoEmotional Release 2


4 days Workshop

 

 


 

Location & Dates:

Athens, Greece, on May 23-26, 2019 

 

Athens


Approved by the Upledger Institute

This workshop is under the approval of Upledger Institute International. The developer of CranioSacral Therapy in 

110 countries all over the world

125.000 therapists worldwide.

See our workshops in the Upledger's website here


Instructor:

Stan Gerome, LMT, CST-D

Τhe seminar is taught in English and translated in Greek


Prices and Payments:

  • 760 euros 
  • 620 euros for early bird registration valid until March 23, 2019

Your place is secured and confirmed after the deposit of 200 euros

In the bank account of Piraeus Bank

ΙΒΑΝ: GR11 0172 0720 0050 7208 7357 367

Swift Code: PIRBGRAA 

Address of the Bank: 4,  AMERIKIS STREET, ATHENS, 10564

Holder's Name: ERGOTHERAPEIA I.K.E.

Holder's Address: 15 CHEYDEN STREET, ATHENS, 10434 


Meeting Site:

Greek Scouts' Association, 1st floor

Ptolemaion 1, Αthens, 116 35

 


Time of Attendance: 

9:00 - 18:00 (if you haven't finished your practice you may stay until 19:00). Starting time on 8:30 a.m. only the first day of the workshop.    


Preparation:

Reading the Book  "SomatoEmotional Release and Beyond" by Dr. Upledger

Successful completion of SER1 workshop


 Are you ready? Book your place in this workshop here


Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017 00:00

SER2 Αθήνα 23- 26 Mαΐου 2019

SomatoEmotional Release 2


Σεμινάριο "ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση  2"

 

 


 

Τοποθεσία & Ημερομηνία:

Αθήνα, 23-26 Μαΐου 2019 

Εγγραφές: 

Athens


Διεθνής Πιστοποίηση

Σεμινάριο με την Πιστοποίηση του Ινστιτούτου Upledger. O πρωτοπόρος στην εκπαίδευση της ΚρανιοΙερής Θεραπείας σε:

110 χώρες σε όλο τον κόσμο

125.000 εκπαιδευμένοι θεραπευτές διεθνώς.

Βρείτε μας στη λίστα του Upledger Institute πατώντας εδώ

 


Εκπαιδευτής:

Stan Gerome, LMT, CST-D

Το σεμινάριο διδάσκεται στα αγγλικά με διερμηνεία στα ελληνικά.


Κόστος συμμετοχής και Πληρωμή:

  • 760 ευρώ
  • 620 ευρώ early bird registration ως τις 09/04/2019

Η κράτηση θέσης επιβεβαιώνεται με προκαταβολή του ποσού 200 ευρώ

Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR11 0172 0720 0050 7208 7357 367

Δικαιούχος: ERGOTHERAPEIA I.K.E. 


Χώρος Διεξαγωγής:

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Αίθουσα σεμιναρίων, 1ος όροφος

Πτολεμαίων 1, Αθήνα, 116 35

 


'Ωρες Παρακολούθησης: 

9:00 - 19:00 (αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρακτική σας εξάσκηση μπορεί να χρειαστεί να μείνετε και αργότερα από τις 19:00). Έναρξη στις 8:30 μόνο την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου.    


Προετοιμασία:

Επιτυχημένη ολοκλήρωση του σεμιναρίου ΣωματοΣυναισθηματική Απελευθέρωση 1 - SER1.

Πρέπει επίσης να έχετε διαβάσει τα βιβλία του Dr. Upledger, “CranioSacral Therapy, Beyond the Dura” και “SomatoEmotional Release and Beyond”.

Τηλ επικοινωνίας: 6948079564 , Κυριάκος Καραμπατζιάκης


 Δείτε εδώ:

Τι είναι το SER2, ποια είναι τα βασικά σημεία και τι περισσότερο θα μάθω?


 

Είστε έτοιμοι? Κλείστε τη θέση σας εδώ