Ιούλιος

01/07/2019
mother and child reading book at home

Ειδική γλωσσική διαταραχή

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου που μπορεί να επηρεάσει τον εκφραστικό όσο και τον αντιληπτικό λόγο.  Η ΕΓΔ ορίζεται ως […]
01/07/2019
dyslexia

Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, όπου το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσης και […]
01/07/2019

Νοητική υστέρηση

H Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.) είναι μια γενικευμένη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικά μειωμένη νοητική λειτουργία και ελλείμματα σε δύο ή περισσότερες προσαρμοστικές συμπεριφορές, με έναρξη πριν την ηλικία […]
01/07/2019
Asperger syndrome

Σύνδρομο Asperger

To Σύνδρομο Asperger (AS) είναι μία διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού διαταραχή (ASD), η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, μαζί με περιορισμένες και […]
01/07/2019
pervasive-developmental-disorder

ΔΑΔ – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

ΔΑΔ – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Η διαγνωστική κατηγορία διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ), (PDD στα αγγλικά) αναφέρεται σε μια ομάδα πέντε διαταραχών που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις στην […]