ergotherapeia.com

Smaller Default Larger

SomatoEmotional Release™ (SER)

Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση  

SomatoEmotional Release™ (SER)

Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση  

Τι είναι?

Η Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση (SomatoEmotional Release) είναι μια θεραπευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί πιο εκτεταμένα τις αρχές της ΚρανιοΙερής Θεραπείας ώστε να βοηθήσει να απαλλαγεί το πνεύμα και το σώμα μας από τις επιδράσεις που μπορεί να έχει ένα παλιότερο τραύμα και αρνητικές εμπειρίες. 

Η Σωματοσυναισθηματική Απελευθέρωση προσφέρει εφαρμογές που είναι σχεδιασμένες για να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΚρανιοΙερής Θεραπείας και των άλλων ολιστικών θεραπειών.

Η φιλοσοφία της Σωματοσυναισθηματικής Απελευθέρωσης (SomatoEmotional Release – SER) στηρίζεται στην άποψη ότι οι άνθρωποι μερικές φορές μεταφέρουν μια συναισθηματική εμπειρία στο σώμα, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια της λειτουργικής αρμονίας σε κάποιο όργανο ή στον συνδετικό ιστό (περιτονία), με επακόλουθο την εξασθένηση και την πιθανή παθολογία. Δουλεύοντας ο εκπαιδευμένος θεραπευτής με τα χέρια του, βοηθούμενος κάποιες φορές από τον Θεραπευτικό Διάλογο, είναι δυνατόν να επιτύχει την απελευθέρωση του προσβεβλημένου ιστού, ταυτόχρονα με την απομάκρυνση του συναισθηματικού υπόβαθρου.

Πώς και πότε ανακαλύφθηκε?

Η ιδέα της Σωματοσυναισθηματικής Απελευθέρωσης αναπτύχθηκε στην διάρκεια μιας τρίχρονης περιόδου (1977 – 1980) από τους Dr Zvi Karni και Dr John Upledger, όταν και οι δύο ήταν ερευνητές στο Department of Biomechanics at Michigan State University, U.S.A. Ο Dr Karni έχει doctorates στην Biological Engineering και Biophysics. Το αντικείμενο της έρευνας του ήταν να εξερευνήσει τα πιθανά πεδία όπου η Ιατρική, η Βιολογία, η Φυσική και η Εφαρμοσμένη Μηχανική μπορούν να ενσωματωθούν, ώστε να υπηρετήσουν καλύτερα τον άνθρωπο.

 

Ένα από τα βασικά ευρήματα των Upledger και Karni ήταν ότι κάθε φοράς που ο ανθρώπινος ιστός έμπαινε σε διαδικασία απελευθέρωσης, υπήρχε μια σημαντική αλλαγή στον Κρανιοϊερό ρυθμό, που ο έμπειρος θεραπευτής μπορεί να αντιληφθεί με την αφή. Έτσι δίνεται στον θεραπευτή ο αντικειμενικός τρόπος παρακολούθησης της πορείας της θεραπευτικής διαδικασίας.

 

Η ιδέα της Ενεργειακής Κύστης

H ιδέα που αναπτύχθηκε από την  συνεργασία των δύο ανδρών αφορά τις φυσικές δυνάμεις που εισέρχονται στο σώμα του ασθενούς τη στιγμή ενός ατυχήματος ή τραυματισμού. Αυτές οι δυνάμεις μπορεί να τις αντιμετωπίσει το σώμα του ατόμου με δύο τρόπους

  • Το σώμα μπορεί αμέσως να αρχίσει να αποβάλλει αυτές τις δυνάμεις και η φυσιολογική αυτοθεραπευτική διαδικασία θα ακολουθήσει μέχρι την ολοκλήρωσή της.
  • Οι φυσικές δυνάμεις που εισήλθαν στο σώμα του ατόμου θα διατηρηθούν αντί να αποβληθούν, δημιουργώντας έτσι ένα διατηρούμενο τραύμα.

 

Αν αυτές οι δυνάμεις διατηρηθούν, το σώμα θα πρέπει να κάνει μια λειτουργική προσαρμογή. Αυτή η προσαρμογή είναι να απομονώσει ή να δημιουργήσει ένα "αδιαπέραστο τείχος" γύρω από τις αφύσικες δυνάμεις, δημιουργώντας έτσι μια Ενεργειακή Κύστη.

Η Ενεργειακή Κύστη είναι μια εντοπισμένη περιοχή αυξημένης εντροπίας. Αυτό σημαίνει ότι τα ιόντα και τα μόρια σε αυτή την περιοχή κινούνται με μια αποδιοργανωμένη και χαοτική κίνηση και δεν είναι ικανά να λειτουργήσουν ικανοποιητικά ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σώματος.

Η Ενεργειακή Κύστη λοιπόν αναφέρεται σε μια δυσλειτουργική περιοχή. Η φυσιολογική ενέργεια του σώματος του ατόμου θα πρέπει να αλλάξει διαδρομή ώστε να κινηθεί γύρω από την Ενεργειακή Κύστη, δημιουργώντας έτσι μια ενεργειακή παράκαμψη. 

Ένα υγιές σώμα μπορεί να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει γύρω από τέτοιες ενεργειακές κύστες. Θα χρειαστεί όμως περισσότερη ενέργεια για να εκτελέσει τη λειτουργίες του σώματος γύρω από τις περιοχές που έχουν αποδιοργανωθεί. Με την πάροδο του χρόνου, η πρόσθετη ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτή η περιοχή  αρχίζει κι έχει επιπτώσεις. Συμπτώματα και δυσλειτουργίες αρχίζουν να εμφανίζονται και γίνεται όλο και πιο δύσκολο για κάποιον να τα αγνοήσει ή να τα καταπιέσει.

Η ονομασία Ενεργειακή Κύστη προτάθηκε από τον Dr. Elmer Green, διευθυντή του Menninger Foundation και υιοθετήθηκε από τον Dr. Upledger.

Πότε μια Δύναμη Τραυματισμού καταλήγει σε Σχηματισμό Ενεργειακής Κύστης?

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί να σχηματιστεί μια Ενεργειακή Κύστη είναι το συναισθηματικό status του ατόμου την στιγμή που τραυματίζεται.

 When powerful negative feelings are dominant in the victim at the time the external forces are imposed, these forces will probably be retained and Qi cysts will be the result. We have seen over and over again that those people who retain the effect of injuries and accidents are those same people who harbor anger, resentment, fear, etc. regarding the event. Once these negative feelings are discovered and released, the body dysfunction with its related symptoms are free to leave the person’s body.

How Does SomatoEmotional Release Work?

What we observe with this therapeutic process, is that the injured person’s body seems to be driven by “two” minds. One of the minds wants to maintain the “status quo” and prefers not to change anything. After all, life is present and the body is working even though that work may be inefficient and painful. So why risk a change? The other mind is striving for improvement and works at dissipating the cyst, in order to free-up the body of the need for adaptation and regain comfort.

During the therapeutic process of SomatoEmotional Release, I, your therapist am your facilitator in cooperation with the part of the patient, you, that wants to get rid of abnormal and excess Qi, tonify and self-regulate. I become your co-pilot and guide your process with my chiseled therapeutic tools which are, the perception through the very sensitive and gentle touch which is plugged-in with the craniosacral rhythm, my therapeutic intention and the therapeutic dialogue together with your body’s intelligence. As your therapist, I guide and redirect both aspects of your body and mind into the optimal pathways of energy with your body till you can express the Qi cyst out of your body all the way from the tissue memory. Part of my training as a therapist is the ability to remain neutral which enables me to navigate within a person’s process in order to facilitate ease and resolution of any health related condition.

This facilitation is done through the gentle intelligence of my touch and my very educated and trained hands, tuning in to what your positive body would like to do and assisting you in this process. The result is that often your body will assume the positions it was in when the external injury forces were imposed upon it. As this occurs the therapist can feel the tissues of the patient relax as the Qi cyst is expelled. We both can feel all sorts of things, we can also feel heat radiating from the areas which have been retaining the injury forces and we can frequently sense a force leaving the body along the same direction line from which it entered.

You have probably guessed by now that the SomatoEmotional Release process requires extreme sensitivity on the part of the therapist and an attitude of trust and positivity on the part of the patient. It can be a mystifying experience for both parties involved, it really is magical and also very difficult to describe in words, but once the release of Qi cyst has been experienced, it is clearly understood without the need for verbal description. It is quite an honor and a privilege to be a part of someone’s process at this level of experience and always makes me feel really humble to be a part of it.

What To Expect As A Result Of SomatoEmotional Release Therapy

During the therapeutic session the release of the energy cyst frequently results in a re-experiencing of the pain, fear, anguish, anger, resentment, etc. that was attendant with the original incident. This re-experiencing of the negative aspects of the original injury is a very good sign that the treatment has released, at least a part of – if not all of, the retained problem. When this type of reaction occurs you should not try to suppress the pains and emotion. You should concentrate on the memory and try to re-experience it to the fullest extent possible. Once you are very familiar with the whole incident we must then eradicate the attendant destructive negativity and convert it to the positive energy.

SomatoEmotional Release is not always a pleasant experience while it is happening, but the results are worth the effort required to complete the process.